top of page


AKUSTİK YAĞLAMA ATÖLYESİ

akustik yağlama atölyesi.jpg

Tüm bakım departmanları aynı fikirde: yağlama ve gresleme, düzenli ekipman bakımında en temel görevler arasındadır. Buna rağmen iyi bir yağlama ve gresleme operasyonu yürüten az sayıda bakım ekibi var. Çünkü biliyoruz ki; rulmanların % 40'ı yanlış gresleme nedeniyle erken dönemlerde bozuluyor.
 

Son yıllarda, endüstri liderleri ekipman ve operatör eğitimine önemli finansal yatırımlar yapmaktalar. Hepsi tek bir amaç için: pahalı duruşlara yol açmadan önce sorunları tespit etmek. Ancak hepsinden önce atılması gereken bir adım var: neden yanlış yağlama ile daha fazla sorun yaratalım?
 

Doğru greslemenin yapılabilmesi için, döner aksamlı makinelerin gerçek ihtiyaçlarına göre (doğru zaman, doğru yağlayıcı, doğru miktar) uyarlanması gerekir. SDT’nin akustik yağlama çözümleri bu sorunlara modern ve bütünlükçü bir kavrayış ile cevap veriyor. 

Ultrasonik teknoloji ile rulman Gresleme uygulamalarında yaygın olarak görülen üç hatadan kaçınabilirsiniz.
 

Hata No.1: Zamana dayalı yağlama
Ekipmanın gres ihtiyacını etkileyen birçok parametre vardır (yük, çevre, sıcaklık vb.) ve yalnızca, teorik bir hesaplamaya dayanan bir "zamanlama" bileşeni ile yürütülemez, tüm diğer faktörlerin göz önünde bulundurulması çok önemlidir.

 

Hata No.2: Aşırı ve eksik yağlama
Her ne pahasına olursa olsun kaçınılması gereken ikinci hata, çok fazla veya çok az gres kullanmaktır. Gerekenden çok gres kullanmak, yüksek sıcaklık ve sürtünme sebep olacağından, az gres kullanmak ise metal-metal teması nedeniyle yatağın aşınmasına veya erkenden kırılmasına yol açar. Her iki durum da rulmanın sıkışmasına neden olur ve makinede daha ciddi hasara yol açabilir.

 

Hata No.3: Ultrasonu sadece dinleme modunda kullanma
Ölçüm ve kayıt yapmadan dinlemek, kesinlikle çok özneldir ve tavsiye edilemez. Yalnızca dinlemek, operatörün işitme duyusu birçok detayı kaçıracağından ve sahada pek çok uygulama hatası (ölçüm, gres tipi vb.) mümkün olduğundan önemli risklerle sahiptir. Greslemeden önce ve sonra rulman durumunun karşılaştırmalı analizi yapılabilirse gerçekten nesnel verilere ulaşılabilir. 

Yarım günlük ücretsiz yağlama atölyesi için bizimle iletişime geçin, SDT’nin yağlama problemlerine çözüm sunan LUBExpert Yağlama Asistanı’nı fabrikanızda uygulamalı olarak deneyimleyin. 

bottom of page