top of page

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

CFU, çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının, meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket etmektedir. Bu anlayışla çalışıyor, kendimizi sürekli iyileştiriyor ve gereken önlemleri zamanında ve eksiksiz alıyoruz.

Buna yönelik olarak;

  • Ulusal ve uluslararası yasal mevzuat ve düzenlemelere uyarak, sürekli gelişmeyi temel alan bir İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi dâhilinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,

  • Sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimseyerek, gerekli önlemleri almak suretiyle verimliliğimizin artırılması,

  • İş sağlığı ve güvenliği bilincini  oluşturulması ve geliştirilmesi için eğitimler vermek,

  • Her yıl belirlenen hedeflere ulaşılması için gereken çalışmalar yapılarak, bir önceki yılın hedeflerinin ve çalışmaların amacına ulaşıp ulaşmadığının gözden geçirilmesi,

  • İsg politikamız, eğitim ve duyurular ile tüm personele aktarılacak, herkes tarafından anlaşılması ve politikaya uygun çalışmasını sağlayacak, firmanın internet sitesi vb. uygulamalar ile diğer tarafların (halk, kamu, alt yükleyiciler, ziyaretçilerin) bu politikaya kolay erişimini sağlayacak,

  • Firmamızın İsg uygulamaları açısından, bağlı olduğu kurumlar, sanayi odaları, dernekler nezdinde örnek şirket haline getirecektir.

Bu doğrultuda işletmelerimizde sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması adına çalışmalarımıza sürekli devam edeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

bottom of page