top of page

Çevre Politikamız

CFU, yürüttüğü tüm faaliyetlerde çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyum ve kirliliğin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını, en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevreyle ilgili mevzuata ve idari düzenlemelere uymayı kabul eder

Çevre kirliliğinin önlenmesi için;

  • Yeni ürün ve projelerde çevre faktörünü dikkate alarak üretim yapmayı,

  • Ürün tedarik süreçlerinde zararlı madde kullanımının azaltılması için daha az kirletici özelliği bulunanların araştırılması,

  • Fabrika ve tesislerimizde tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşumunu en aza indirerek, atıkları güvenli yöntemlerle bertaraf edecek, geri dönüşüm ve yeniden kullanım olanaklarının sağlanması,

  • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirleyerek ve bunların azaltılması,

  • Çevre yönetimi sistemini sürekli geliştirerek performansının ölçülmesi,

  • Verimlilik artışı ve yeni teknoloji kullanımını teşvik için enerji, su ve doğal kaynakların tüketiminde tasarruf sağlanması,

  • Çevre bilincinin oluşturulması amacıyla düzenli olarak etkinlikler düzenlenecektir.

CFU, Çevre Politikasını günün koşullarını ve gelişmelerini göz önünde bulundurarak sürekli yenilenerek, iyileştirmelerin sürekliliğini sağlayarak bu kapsamda alınan kararların takipçisi olacağını taahhüt etmektedir.

bottom of page